Γλυπτό-έπαθλο ”Ανάβαση”- ορείχαλκο Sculpture-prize ” Ascent”- bronze 80 χρόνια Ομοσπονδία Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. 80 years Federation O.F.O.E.S.E. by Gabriel Grama 2015

 

Categories Sculptures.

Leave a Comment